ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ - 10 Ο.Τ. - ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 25200 +30 269 307 2102 info@pytheasgroup.com
  • Ελληνικά (el)
  • English (en)

Τι είναι η σιλίκωση και πώς αποφεύγεται

Home » Additional Resources » What is silicosis and how it is avoided

[ezcol_1quarter]σιλίκωση 1[/ezcol_1quarter] [ezcol_3quarter_end]Η σιλίκωση είναι μια ασθένεια των πνευμόνων, δυνητικά θανατηφόρα, που προκαλείται από την εισπνοή σκόνης που περιέχει εξαιρετικά λεπτά σωματίδια κρυσταλλικού πυριτίου, τα οποία εισχωρώντας στο σώμα καταστρέφουν τους πνεύμονες.[/ezcol_3quarter_end]

[ezcol_1quarter] Σιλίκωση 2[/ezcol_1quarter] [ezcol_3quarter_end]Επίσης μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της καρδίας και σε άλλες ασθένειες όπως φυματίωση και βρογχίτιδα. Δεν υπάρχει θεραπεία για την πυριτίαση αλλά είναι 100% προβλέψιμη αν οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι και οι υπεύθυνοι υγείας συνεργαστούν για να μειώσουν την έκθεση στο κρυσταλλικό πυρίτιο.[/ezcol_3quarter_end]

[column col=”1/1″] [divider scroll_text=][column]

[column col=”1/1″ ][dropcap type=”circle” color=”#FFFFFF” background=”#262626″]1.[/dropcap]Η διαχείριση θα πρέπει να απαγορέψει την χρήση χαλαζιακής άμμου ως υλικό αμμοβολής.Ασφαλείς και οικονομικές εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν στην αγορά σαν: ολιβίνη, πυρίτιο αλουμινίου, πυρίτιο σιδήρου, γρανάτης, σταυρολίτης κ.α.[/column]

[column col=”1/1″] [divider scroll_text=][column]

[column col=”1/1″ ][dropcap type=”circle” color=”#FFFFFF” background=”#262626″]2.[/dropcap]Οι αμμοβολιστές πάντα πρέπει να φορούν μάσκα ή κράνος αμμοβολής με φίλτρο αναπνοής.  Το φίλτρο θα πρέπει να ελεγχθεί σύμφωνα με την προτεινόμενη περίοδο του κατασκευαστή.[/column]

[column col=”1/1″] [divider scroll_text=][column]

[column col=”1/1″ ][dropcap type=”circle” color=”#FFFFFF” background=”#262626″]3.[/dropcap] Η χρήση κάποιου τύπου υδροαμμοβολής (slurry, κουρτίνα νερού, ένεση νερού στο ακροφύσιο) μειώνει ακόμη το ρίσκο για τον αμμοβολιστή και γενικά για το περιβάλλον- καθώς και τα μηχανήματα κλειστού τύπου (καμπίνα).[/column]

[column col=”1/1″] [divider scroll_text=][column]

[column col=”1/1″ ][dropcap type=”circle” color=”#FFFFFF” background=”#262626″]4.[/dropcap]Κατά την διάρκεια της αμμοβολής ανοικτού τύπου, το υλικό θα πρέπει να μαζεύεται. Είναι πολύ σημαντικό να μην μένει το καταναλωμένο υλικό  εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες έτσι ώστε να μειωθεί η πιθανή μόλυνση περιβάλλοντος. [/column]

[column col=”1/1″] [divider scroll_text=][column]

[column col=”1/1″ ][dropcap type=”circle” color=”#FFFFFF” background=”#262626″]5.[/dropcap]Ντους και αλλαγή σε καθαρά ρούχα πριν από την αναχώρηση από το εργοτάξιο για να αποτραπεί η μόλυνση των αυτοκινήτων , των σπιτιών, και σε άλλους τομείς εργασίας απο τα μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης που έχουν παραχθεί .[/column]

[column col=”1/1″] [divider scroll_text=][column]

 [column col=”1/1″]Προδιαγραφές ασφάλειας για αμμοβολές – υδροβολές, 2009 ΤΕΕ, Ομάδα Εργασίας N.I.O.S.H.: «Request for Assistance in Preventing Silicosis and Deaths from\Sandblasting».U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service,Centers for Disease Control, National Institute for Occupational Safety and Health. DHHS(NIOSH) Publication No. 92-102. August1992.[/column]