ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ - 10 Ο.Τ. - ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 25200 +30 269 307 2102 info@pytheasgroup.com
  • Ελληνικά (el)
  • English (en)

Συντήρηση και προστασία μετάλλου

Home » Additional Resources » Συντήρηση και προστασία μετάλλου

[ezcol_1third]Συντήρηση και προστασία μετάλλου [/ezcol_1third] [ezcol_1third]Συντήρηση και προστασία μετάλλου [/ezcol_1third] [ezcol_1third_end]Συντήρηση και προστασία μετάλλου [/ezcol_1third_end]

[column col=”1/1″]Ο σημαντικότερος λόγος για την συντήρηση και προστασία μετάλλου είναι η πρόληψη των ζημιών που προκύπτουν από την οξείδωση του μετάλλου.[/column]

[divider scroll_text=””]

[column col=”1/1″]Η καλή προετοιμασία της μεταλλικής επιφάνειας σε συνδυασμό με το σωστό χρωματισμό είναι το κλειδί της μακράς διάρκειας καλής συμπεριφοράς των μεταλλικών επιφανειών.[/column]

[divider scroll_text=””]

[column col=”1/1″]Η φθορά που δημιουργείται λόγω διάβρωσης στο αρχικό υπολογισμένο πάχος των στοιχείων της κατασκευής, συνεπάγεται την μείωση της αντοχής της.[/column]

[divider scroll_text=””]

[column col=”1/1″]Για την αντιμετώπιση της οξείδωσης χρειάζεται προετοιμασία της επιφάνειας και στη συνέχεια η προστασία της επιφάνειας με χρωματισμό.[/column]

[divider scroll_text=””]

[column col=”1/1″]Το χρώμα είναι αδιαπέραστο εμπόδιο που αποτρέπει την επαφή της μεταλλικής επιφάνειας με την υγρασία, οξυγόνο ή και χημικούς παράγοντες που δημιουργούν oξείδωση.[/column]

[divider scroll_text=””]

[column col=”1/1″]Για τη επίστρωση του κατάλληλου χρώματος και τη σωστή πρόσφυση τούτου στη μεταλλική επιφάνεια, απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία του υποστρώματος, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.[/column]

[divider scroll_text=””]

[column col=”1/1″]Η καταλληλότητα αυτή της επιφάνειας επιτυγχάνεται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο με την αμμοβολή-ψηγματοβολή.[/column]