ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ - 10 Ο.Τ. - ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 25200 +30 269 307 2102 info@pytheasgroup.com
  • Ελληνικά (el)
  • English (en)

Οικοδομικές αμμοβολές , υδροβολές, & υπηρεσίες​

Home » Surface Restoration » Εφαρμογές » Οικοδομικές αμμοβολές , υδροβολές, & υπηρεσίες​

Οικοδομικές αμμοβολές , υδροβολές, & υπηρεσίες

Με τα χρόνια, το σκυρόδεμα απορροφά υγρασία με αποτέλεσμα διάβρωση στο οπλισμό. Για να προστατεύονται τα σίδερα αυτά από την διάβρωση, θα πρέπει να καλυφθεί ο οπλισμός σκυροδέματος με επισκευαστικό κονίαμα (εποξικό slurry). Για καλύτερα αποτελέσματα, θα πρέπει πρώτα να αφαιρείται η καλαμίνα από το σίδηρο ώστε να παρέχεται άμεση επαφή του εποξικού με το σίδηρο. Η αμμοβολή έχει τις δυνατότητες να αφαιρέσει την καλαμίνα και την σκουριά με ελάχιστη επίδραση στο υπόστρωμα. Με αυτή την προετοιμασία, αυξάνεται η διάρκεια ζωής του κατασκευαστικού σιδήρου, και κατά συνέπεια η ολική ζωή της κατασκευής. Προσφέρονται επίσης λύσεις για ξύλινες κατασκευές σε δοκάρια, πατώματα, ραμποτέ όπου απαιτείται προστατευτική επαναβαφή ή αναπαλαίωση – ανακατασκευή για λόγους αισθητικούς ή δομικούς αντίστοιχα.