ΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ - 10 Ο.Τ. - ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 25200 +30 269 307 2102 info@pytheasgroup.com
  • Ελληνικά (el)
  • English (en)

Βιομηχανικές Εφαρμογές​

Home » Surface Restoration » Εφαρμογές » Industrial Applications​

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Αμμοβολή Δεξαμενής

ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ                  100 – 200 Μ²/ΗΜΕΡΑ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΑΦΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αμμοβολή δεξαμενών εσωτερικά και εξωτερικά. Χρήση σκαλωσιών ή ανυψωτικών.

Αμμοβολή μηχανών παραγωγής, μοτέρ, μειωτήρων και αντλιών

Βαφή Airless δεξαμενών, σιλό, σωλήνων και ογκόδων μηχανημάτων.  Χρήση σκαλωσιών ή ανυψωτικών.

Βαφή με πιστόλι και κάδο πίεσης σε μικρότερες εφαρμογές.

Υδροαμμοβολή για καταστολή σκόνης >80%. Πτώση στο δυναμικό ανά ημέρα.

Αμμοβολή, Αστάρωμα και Βαφή
Αμμοβολή με Ανυψωτικό
Βαφή Airless
Υδροαμμοβολή Υψικάμινου
Αμμοβολή Βάσης Διασκορπιστή
Αμμοβολή, Αστάρωμα και Βαφή